Winterhalter
Stručnjak za profesionalno pranje posuđa

Prenosi
Osebno svetovanje

EUROGAST International d.o.o.
Potpolje bb, 88260 Čitluk
71000 Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 643 566
Faks: +387 36 643 668
E-mailcnyw<br //r3k>wb (info3qx@eurogast.bad7)
Tofi d.o.o. Sarajevo
Krivoglavci bb, 71320 Vogošća
71000 Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 555 100
Faks: +387 33 205 855
E-m+jeait+lsr (toficg/1@bimii+h.netis3.bkesoa)

Unitehna d.o.o.
Rade Janjuša bb. Glamočani-Laktaši, 78252 Trn
71000 Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 585 127
Faks: +387 51 586 939
E-maisrl (unir+t.bl@teol.net)

Internacionalni uspijeh.
Izvandredne tehnologije pranja posuđa.

Winterhalter je stručnjak za profesionalno pranje posuđa. Savršeni rezultati čistoće su garancija mašina za suđe, proizvoda za čišćenje, uređaja za pročišćavanje vode I košara. Winterhalter proizvodi su prepoznatljivi po inovativnosti, efikasnosti, jednostavnosti korištenja te se koriste u profesionalnim kuhinjama decenijama.

U cijelom svijetu kompletan spektar usluga kulinarskih I ugostiteljskih objekata oslanja se na Winterhalter ime I njegove proizvode za pranje I ispiranje.

Winterhalter je osnovao Karl Winterhalter 1947 godine u Friedrichshafen, Južna Njemačka. Danas, Jürgen i Ralph Winterhalter, sin I unuk osnivača, vode porodičnu kompaniju. Sa više od 1000 zaposlenika širom svijeta, kompanija kojom upravlja vlasnik je jedna od vodećih u poslovima kuhinjske indrustrije.

Sjedište kompanije smješteno je u Meckenbeuren, Njemačka u blizini Bodenskog jezera Dodatna postrojenja su otvorena u Endingen (Njemačka) I u Rüthi (Švicarska). Winterhalter je zastupljen širom svijeta u više od 70 podružnica.

"Uspijeh je uvijek timski rad" je moto kompanije koju je osnovao Karl Winterhalter. Ovaj moto se odražava kao naš vodeći princip I danas i aktivno prati od strane naših partnera i zaposlenika podjednako.

Vodstvo kompanije
Vlasnici i generalni direktori:
Jürgen and Ralph Winterhalter

Direktor komercijalnih poslova
Dr. Viktor Faller

Direktor marketinga i prodaje:
Peter Huber

Direktor istraživanja i razvoja:
Bernhard Graeff